Открийте прилагателните

Посочете прилагателните във всеки от дадените по-долу текстове. Спечелете по три звезди за всеки текст и ще получите "Свидетелство за страхотност" (тестово все още). Една взезда за изпълнение. Втора звезда, ако нямате грешка. Трета звезда, ако се справите за време.